Styret

Styret:

Oversikt over tillitsvalgte i Bæverdalen Skytterlag 2016:

 

Styret:

 

Leder: Lilli Husby, tlf 911 12 416

 

Nestleder: Thomas Fossen, tlf 917 69 970

 

Kasserer: Bjørn Snekvik, tlf 92 22 60 36

 

Sekretær: Grethe Nordvik, tlf 916 67 331

 

Styremedlem: Tomas Gravvold, tlf 909 51 711

 

Styremedlem: Mariann Fjærli, tlf 911 75 347

 

1. vara: Anton Bævre

 

2. vara: Hans Johan Aarnes

 

Ungdomsutvalget:

 

Leder: Mariann Fjærli, tlf 911 75 347

Medlemmer: Helge Bævre, Stein Wæge, Anton Bævre

 

Ammunisjonsforvalter:

 

Asbjørn Wæge

Stein Wæge

 

Tilsynsmenn bane:

 

Leder: Aksel Gravvold, tlf 91 30 33 71

Anton Bævre, Ole Arnt Trodal, Jarle Foss, Thomas Fossen, Grim Sæterbø, Helge Bævre

 

Storviltprøve:

 

Leder: Arnfinn Bøklepp, tlf 907 40 616

Stig Arild Glærum, Arne Gujord, Nils Bele, Asbjørn Wæge

 

Valgnemnd:

 

Leder: Jarle Foss, tlf 920 94 116

Aksel Gravvold, Helge Bævre

 

Revisorer:

 

Arnfinn Bøklepp,

Hans Johan Aarnes

Elektronikkutvalg:

 

Leder: Frode Foss, tlf 91 33 94 73

Per Erik Steiro, Tomas Gravvold, Brage Husby Foss

e-post til skytterlaget: baverdalen(a)skytterlag.no

Bæverdalen Skytterlag, v/ Lilli Husby, 6644 Bæverfjord - Tlf 911 12 416 - e-post: baverdalen(a)skytterlag.no